[HN] PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH- 3000- 4000$

Phó Giám đốc điều hành là người chịu trách nhiệm giám sát và kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến chiến lược và kinh doanh của Bệnh viện. khía cạnh chiến lược và kinh doanh của Bệnh viện. Người chỉ huy chính trong Bệnh viện, nhận nhiệm vụ hoạch định chiến lược và tầm nhìn thích hợp, hướng tới mục tiêu là phát triển công ty về dài hạn.

  1. Mô tả công việc
  2. Hoạch định:

– Phối hợp với Khoa/ Phòng điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

– Điều hành các Khoa/ Phòng Bệnh viện để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng Khoa/ Phòng đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Bệnh viện.

  1. Quản trị:

– Giám sát Dự Án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược, với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp Bệnh viện và các Khoa/ Phòng.

– Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

  1. Marketing:

– Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Bệnh viện.

– Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Bệnh viện trên thị trường

– Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

  1. Kinh doanh:

– Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Bệnh viện.

– Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

– Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Bệnh viện nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

– Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

  1. Nhân sự

– Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho Bệnh viện.

– Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Bệnh viện.

  1. Tài chính:

– Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án.

– Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

  1. Kiểm soát:

– Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Bệnh viện.

– Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

  1. Báo cáo:

– Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc cho Ban điều hành theo quy định của Bệnh viện.

  1. Trách nhiệm công việc :

– Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán của chúng với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

– Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệu quả

– Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, phù hợp với chiến lược và sứ mệnh chung

– Đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để thúc đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận

– Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và chính sách nội bộ để duy trì tính hợp pháp và đạo đức kinh doanh của Bệnh viện

– Kiểm tra các báo cáo tài chính và phi tài chính để đưa ra các giải.

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

– Lương thương lượng

– Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Công ty.

– Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, cơm trưa, đồng phục, du lịch, thưởng lễ tết …

Địa điểm làm việc: Cổ nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Mr Việt 0976401001 Email: vietdang.vhr@gmail.com 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *