HCM- Senior QA Automation Engineer

Công ty: Zamo Tech
 Địa điểm làm việc: Ho Chi Minh
 Số lượng tuyển dụng: 1 vị trí
 Lương: 1,000-2,000
 Trình độ: Middle
 Vai trò: Enginering
 Kỹ năng: Mobile App Testing – 2Selenium – 2Problem Solving – 2Analytical – 2QA QC – 2QA QC – 2Test Automation – 2Agile – 2
 Ngành nghề: High Technology (IT, Software,…)
 Ngôn ngữ: English – 2

 Mô tả công việc

– Participate in the development stage of the product; 

– Review software design specifications and to write formal test cases, test logs; 

– Test the application/software following the developed test cases, test logs; 

– Prepare the documentation of developed applications; 

– Contribute ideas to fulfill the product & service 

– Automate common tasks 


 Yêu cầu công việc

– 4+ years of testing experience; 

– Confident communicating in English; 

– Good knowledge of QA methodologies; 

– Creative in manual testing with fast bug detection through exploratory testing; 

– Interested in workflow and usability testing; 

– Understanding of Agile methodology and experience of working in an Agile  environment; 

– Demonstrated organizational, analytical, and problem-solving skills; 

– Able to work independently with “Can-Do” spirit and to manage time effectively. 

– Ability to write test automation using e.g. Selenium, Appium 

– Experienced in mobile testing; 


 Tại sao ứng viên nên ứng tuyển vào vị trí này

– Work with experienced & strong technical veterans. (software architects with 10+  years of experience). 

– Friendly & active working environment. 

– Social and Health insurance under Vietnamese Labor Law. 

– Annual health check, company trip, frequent team building activities. 

– 13th month salary bonus.


 Báo cáo cho

Tech Manager


 Quy trình phỏng vấn

Vòng 1: Technical Manager (test) -> Vòng 2: culture fit (F2F)


 Ghi chú cho người giới thiệu

– Sign on bonus: Đối với những trường hợp có thể đi làm trước Tết, ứng viên sẽ được thưởng lương tháng 13


 Về công ty

– Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2 đến thứ 6. – Địa chỉ: Lầu 4: MOffice Bulding, 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Street, Ward 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

————————– ZAMO TECH is a Vietnamese based firm established in 2016 that provide high-performance  solutions to put your technical development needs on track.  We work behind the scenes to help our clients to achieve their business goals by delivering  services that simplify  and streamline your IT environment for operational excellence


 Địa chỉ công ty

MOffice Bulding, 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Street, Ward 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh


ỨNG TUYỂN ONLINE

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *