Giám đốc Chăm sóc khách hàng Miền Bắc

Công ty Vắc Xin Việt Nam 

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng:

•    Quản lý nguồn lực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng: Xây dựng định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên, tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đề xuất khen thưởng, xử phạt theo quy trình.

•    Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị theo hạn mức đã được duyệt.

•    Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch hành động và triển khai các công việc trong đơn vị đáp ứng nhu cầu và định hướng của Công ty, tổ chức việc xử lý tình huống, đưa ra giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp.

•    Xây dựng chiến lược, chính sách chăm sóc khách hàng cho trung tâm dịch vụ.

•    Xây dựng hệ thống quy trình chăm sóc khách hàng của Công ty; quy trình giải quyết các phản hồi, khiếu nại của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của các Trung tâm.

•    Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

•    Tham gia công tác tổ chức đón tiếp các đoàn công tác chuyên ngành đến làm việc tại các Trung tâm tiêm chủng và Công ty.

Kiểm soát dịch vụ chăm sóc khách hàng:

•    Tổ chức thực hiện việc ghi nhận ý kiến của khách hàng, đo lường mức độ thoả mãn của khách hàng, tìm hiểu các nguyên nhân gây ra các đánh giá chưa tốt, chưa đạt yêu cầu để tham mưu, đề xuất các giải pháp cải tiến cho toàn hệ thống

•    Tổ chức triển khai các kế hoạch chăm sóc khách hàng tháng/ quý/ năm; kế hoạch thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng gắn bó của Công ty.

•    Tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

•    Tổ chức đào tạo nhân viên lễ tân, chăm sóc khách hàng của các Trung tâm thực hiện tốt các quy trình đã ban hành, đảm bảo tính đồng nhất về hình ảnh, chất lượng tiếp đón, phục vụ trên toàn hệ thống

Thông tin liên hệ: Công ty Vắc Xin Việt Nam <anhlh@vnvc.vn>

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *